Bytove folie FoliaTuning
(c) Copyrigt FoliaTuning
Nové Zámky
Stavebné bytové fólie
ThermoProtect Silverall
- Moderný, strieborný vzhľad
- Silná tepelná ochrana
- Trvácna hliníková vrstva
- Silne reflexná
ThermoProtect Silverall EXTERIOR / NA VONKAJŠIE POUŽITIE
- Využiteľné v exteriéri
- Silná tepelná ochrana
- Trvácna hliníková vrstva
- Silne reflexná
ThermoProtect P
- NSN sputtered
- Nízka reflexivita
- Vysoká svetelná priepustnos
ť
- Účinná tepelná ochrana
ThermoProtect SB
ThermoProtect Neutral

- Meď - sputtered
- Bronzový vzhľad
- Silná tepelná ochrana
- NiCr sputtered
- Neutrálny vzh
ľad
- Nízka reflexivita
- Tepelná izolácia